HOME  •  FEITEN  •  ONZE EISEN  •  DOE MEE  •  NIEUWS  •  OVER ONS  •  CONTACT

FEITEN


WAAROM WE IN ACTIE KOMEN

 • Het bestuur heeft getreuzeld en 1,5 jaar gezwegen tegen de buurt.

 • Budgetten voor de definitieve herontwikkeling van de site zijn verschoven naar 2026, na de verkiezingen dus. Het project blijft fictie tot een volgend bestuur er voluit voor kiest. We lopen dus het risico dat de site verloedert en nadien wordt verkocht aan een ontwikkelaar met andere plannen. 

 • De voorziene 3,3 miljoen voor de tijdelijke invulling is een habbekrats ten opzichte van de 130 miljoen die minstens nodig is voor het geheel.

 • Er is veel geld in onze stad voor stadsontwikkeling maar dat wordt in andere prestigeprojecten gestoken in het centrum van de stad. De wijken rond het centrum zijn geen prioriteit. Dit is een bewuste politieke beleidskeuze.

TIJDLIJN
  Januari 2024: de stad schiet in actie voor een lente- en zomerprogramma en tijdelijke invulling

  • 11 januari 2024: Omarm Stuivenberg houdt een infomoment voor de buurt over hun inzichten en achtergrondinformatie. Meer dan wat je van het stadsbestuur zelf te weten komt. Herbekijk de presentatie.

  • 15 januari 2024: Annick De Ridder houdt een infomoment voor de buurt. Er wordt ingezet op een lente- en zomerprogramma en tijdelijke invulling. De definitieve invulling is nog steeds verschoven naar de volgende legislatuur. Annick geeft toe dat ze een scenario liet uittekenen voor het volbouwen van de kant van de Pesthofstraat, maar verzekert dat dit niet doorgaat. Bekijk de presentatie op de website van AG Vespa.

  2022-2023: Onduidelijkheid en totaal gebrek aan transparantie

  • In de zomer van 2022 zijn de informatieborden rond de site over de plannen weg.

  • Voorziene participatiemomenten gaan niet door.  

  • Eind 2022-mei 2023: De beslissing om de investeringskredieten voor de bouwfase door te schuiven naar 2026 wordt bevestigd.

  • Van voorjaar tot oktober 2023: Wanneer buurtbewoners de stad en het bestuur contacteren met vragen krijgen ze geen of tegenstrijdige informatie.

  • September 2023: ZNA AZ verhuist naar ZNA Cadix

  • Oktober 2023: het Stuivenbergziekenhuis is dichtgetimmerd. 

  • 18 oktober 2023: Een groepje buurtbewoners lanceert een oproep om samen te komen en hun ongerustheid rond de leegstand van de Stuivenbergsite te bespreken. Een 100-tal buurtbewoners komt mee brainstormen!

  • 20 en 21 oktober 2023: Een artikel verschijnt in de Gazet van Antwerpen en De Standaard: “Stuivenbergsite krijgt een park van 2,8 hectare: “We zoeken tijdelijke, kwaliteitsvolle invulling”. Daarin zou het college op vrijdag 20 oktober beslist hebben 2,4 miljoen euro vrij te maken voor het openstellen van een afgebakende zone met groene publieke ruimte aan de westkant van de site tegen mogelijk de zomer van 2024. Studiewerk moet nog uitmaken welke zones in aanmerking komen voor een kwaliteitsvolle invulling.

  • 23 oktober 2023: Er is geen collegebesluit over deze beslissing te vinden.

  • 23 oktober 2023: Op de gemeenteraad wordt de motie van Groen verworpen waarin ze vragen om dringend te starten met het betrekken van bewoners bij de (tijdelijke) invulling van de site. Annick De Ridder zegt daar andere dingen dan in het artikel en daarbij is de verwarring compleet. Zo spreekt ze over ‘ongeveer 3 miljoen’ en ook over ‘afbraak’ terwijl daarover niet wordt gesproken in het artikel. Je kan de gemeenteraad herbekijken. Ga naar 04:08:49 - GR 65 Voorstel tot motie van raadslid Ilse van Dienderen: “Stuivenbergsite: start dringend een proces met de bewoners over de (tijdelijke) invulling van de site”.

  • 8 november 2023: Omarm Stuivenberg voert samen met meer dan 300 buurtbewoners actie voor de Stuivenbergsite.


  • 21 november 2023: Plan Stuivenberg ter discussie in de gemeenteraadscommissie haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patimonium

   1. Tijdelijke invulling: eindelijk aan de slag, maar geen voorstander van tijdelijke invulling voor kinderen.
   2. Definitieve invulling; zal nog minstens 3 jaar duren voor er werken starten
   3. Afbraak jaren '80 gebouwen: niet in 23-24 maar op de lange baan
   4. Infomoment: komt er meer dan een half jaar nadat Bart De Wever dit beloofd had
   5. Wat is er het afgelopen jaar dan gedaan: geen antwoord

   Je kan de opname van de raadscommissie herbekijken: Ga naar markeerpunt op 2:21:19: BRCKH 3 Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: Stuivenbergsite - wat is er nu juist beslist afgelopen vrijdag?

  • 22 november 2023: Omarm Stuivenberg verstuurt een open brief naar het stadsbestuur en eist antwoorden op prangende vragen.

  • 23 november 2023: De beslissing van het college van 17 november wordt nu pas gepubliceerd op ebesluit. We moeten vaststellen dat er, ondanks een aantal stappen in de goede richting, ook nog veel van onze vragen onbeantwoord blijven. Zo wordt er bijvoorbeeld met geen woord gerept over de timing en het budget in verband met de definitieve invulling. Dat baart ons nog steeds grote zorgen.

  • 6 december in Gazet van Antwerpen: Groen “steeds bezorgder” over toekomst Stuivenbergsite, De Ridder reageert fel: “De onrust die wordt gezaaid is volledig onterecht”. Naar aanleiding van de gesprekken in de gemeenteraadscommissies, de districtsraad van district Antwerpen en het collegebesluit verschijnt er een artikel in de GvA waarin Groen nog eens aan de alarmbel trekt. De reactie van Annick De Ridder is echter duidelijk: we trekken voluit de kaart van een groene site met aandacht voor het erfgoed. Hoewel dat antwoord uiteraard positief is, blijven we ook na dit artikel met veel vragen achter. In dit artikel wordt aangekondigd dat er op 15 januari een buurtinformatiemoment zal plaatsvinden waar alle vragen beantwoord zullen worden.

  • 7 december 2023: Omarm Stuivenberg is uitgenodigd voor een gesprek bij AGVespa. Hoewel er tijdens dit open en constructief onderhoud een aantal vragen in verband met de tijdelijke invulling werden beantwoord, blijven er nog onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden. 

  • 10 december 2023: Van het stadsbestuur hebben we nog steeds geen antwoord gekregen. Dat is ontgoochelend. We sturen een vriendelijke reminder naar het college met de vraag om een reactie op de open brief.

  • 21 december 2023: Omarm Stuivenberg doet mee met Warm Winters Wijkfeest en deelt roze posters, stickers en affiches uit.

  2018-2022: Van projectdefinitie tot concrete plannen

  • 2018: Het college legt de krachtlijnen en uitgangspunten van de projectdefinitie vast.

  • 2019: De uitgangspunten en het vervolgtraject voor de verdere herontwikkeling worden goedgekeurd. 

  • 2019: Een eerste participatiemoment voor de buurt. 

  • 2020: Het vast bureau van het OCMW, toenmalig eigenaar van de site, keurt het algemene kader en de fasering van de herontwikkeling van de Stuivenbergsite goed.

  • 2021: Lancering ontwerpwedstrijd met Team Vlaams Bouwmeester.

  • 2022 (januari): Een participatiemoment met de buurt.

  • 2022 (begin): Een team van (landschaps)architecten wordt aangesteld voor de herontwikkeling van de site. 

  • 2022 (juni): De Stuivenbergsite wordt geselecteerd als pilootproject voor een innovatietraject luwte- en geluidsplanning. Ook hier vind je meer info: Stiltetuin.

  • 2022 (juli): Het eerste ontwerp voor de publieke ruimte van de Stuivenbergsite wordt goedgekeurd. De tuin wordt opgedeeld in vijf verschillende tuinen, met elk hun eigen karakter: een grote stadstuin, publieke voortuin, medicinale tuin, verborgen tuin, en de tuin van het psychiatrisch ziekenhuis. Ook het stappenplan voor de startfase wordt goedgekeurd: technische afkoppeling, inrichting tijdelijke tuinen en de sloop van het jaren '80 gebouw zullen nog deze legislatuur gerealiseerd worden. 

  • 2022 (oktober): Een online bevraging van de buurtbewoners

  2016-2018: Van verhuis tot studiewerk

  • Verhuis beslist

   De beslissing valt om het grootste deel van het 140 jaar oude Stuivenbergziekenhuis te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix. 

  • Studiewerk start op

   Het studiewerk voor de herontwikkeling gaat uit van de problematiek in de wijk: een zeer groot verloop aan bewoners, bijna dubbel zoveel verharde ruimte en 4 keer minder kwalitatief groen per inwoner, nood aan ademruimte en ruimte waar mensen kunnen ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten en waar er gespeeld kan worden. Een wijk waar 120.000 kinderen opgroeien.

   De invulling van de 5 hectare grote historische site moet een mix worden van stedelijke diensten waaronder een jeugdwerking, een kinderdagverblijf, een Huis van het kind, een sociale tandartspraktijk, de opleiding HBO5-verpleegkunde van het Stedelijk Onderwijs, maar ook woningen, (sociaal-)economische functies, het museum Lambotte en veel groene open ruimte. Om extra groene ruimte te creëren zullen de jaren ‘80 gebouwen worden afgebroken. De Stuivenbergsite biedt volgens het plan een unieke kans om de ruimtelijke en socio-economische opwaardering in de wijk te ondersteunen.

   Er vindt grondig studiewerk plaats waaronder asbestinventarisatie, bodemonderzoek, de inventarisatie van waardevolle bomen, bouwhistorisch onderzoek, tekortenonderzoek en een omgevingsanalyse, verhuisbewegingen en motieven, net als overleg met publieke partners. 

   Het herbestemmingsonderzoek wordt uitgevoerd door Stramien en Partners. Het team van Stramien koos als werktitel ‘Stuivenberg KuurNoord’ waarbij het de ‘zorg in de brede zin’ onderstreepte en met die missie aan de slag ging. Het ontwerpteam en de stad hebben buurtbewoners, het middenveld en andere mogelijke partijen betrokken zodat ook van onderuit is bijgedragen aan het herbestemmingsonderzoek.


  2011-2012: Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 2060 tekent de krijtlijnen voor de wijk

  • 2011: Thematisch rondetafelgesprek over Stuivenbergziekenhuis met de buurtbewoners

   Lees meer in het RUP 2060
   : Zie toelichtingsnota, p.9

  • 2012: Goedkeuring RUP 2060

   Het RUP beoogt een verhoging van het groen in het openbaar domein in de buurt.  Momenteel is 60% van de site onbebouwd en het RUP stelt dat deze moet ingericht worden als publiek toegankelijk groen, gezien het grote tekort aan groen in de omgeving. Hiervoor moeten onthardingswerken gebeuren. Bovendien legt het RUP op dat bij een nieuw project minstens 50% van de bebouwde ruimte moet ingenomen worden door maatschappelijke functies.

   Lees meer in het RUP 2060
   : Zie toelichtingsnota p. 30-31


  Privacy
  Het beoogde eindbeeld van de Stuivenbergsite © Korteknie Stuhlmacher Architecten, Bovenbouw Architecten en BOOM Landscape

   Het beoogde eindbeeld van de Stuivenbergsite © Korteknie Stuhlmacher Architecten, Bovenbouw Architecten en BOOM Landscape
  © ZNA - General Hospital Stuivenberg