HOME  •  FEITEN  •  ONZE EISEN  •  DOE MEE  •  NIEUWS  •  OVER ONS  •  CONTACT

ONZE EISEN EN VRAGEN


ONZE EISEN AAN HET STADSBESTUUR


Voer de plannen voor de Stuivenbergsite nu uit

 • Wij eisen dat de beloofde middelen voor de site nu worden vrijgemaakt. 

 • Wij eisen nu actie en geen uitstel of afstel na de verkiezingen.

 • Wij eisen dat de voorziene plannen van juli 2022 nu worden uitgevoerd.

Investeer in onze wijk

 • Wij eisen een duidelijke keuze om eindelijk terug te investeren in onze wijk.

 • Wij eisen dat het bestuur laat zien dat het wil investeren in een kansarme, dichtbevolkte wijk door voluit te gaan voor de beloofde plannen met de Stuivenbergsite.

 • Wij eisen dat het bestuur duurzame beslissingen neemt om deze buurt te wapenen tegen de klimaatveranderingen en inzet op de beloofde groene site.

Wees transparant en betrek ons

 • Wij eisen eerlijke communicatie en duidelijkheid.

 • Wij eisen dat de inspraak van het participatietraject wordt gebruikt.

 • Wij eisen opnieuw betrokken te worden bij de invulling van de site voor de korte én lange termijn.ONZE VRAGEN AAN HET STADSBESTUUR

Vragen en antwoorden tijdelijke invulling

We verzamelden de vragen van de buurtbewoners en de antwoorden van de stad na het infomoment met Annick De Ridder op 15 januari. We zoemen in de eerste plaats in op de tijdelijke invulling. Omarm Stuivenberg heeft bij een aantal antwoorden nog opmerkingen en bijkomende vragen die we ook aan het stadsbestuur bezorgen. Lees de vragen en antwoorden over de tijdelijke invulling.

Wij vragen een eerlijk en duidelijk antwoord op deze vragen over de tijdelijke invulling!

 • Waarom is er nu nog onderzoek naar tijdelijke invulling nodig, terwijl u tijd genoeg had om alles voor te bereiden om nu van start te kunnen gaan?

 • ​​Er lijkt een gebrek aan visie en planning en ervaring. Waarom was er bijvoorbeeld nog geen enkel contact met vergelijkbare projecten in binnen- of buitenland?

 • Er lijkt geen voldoende extra budget voor een evenwichtige invulling op maat van de buurt. De gebudgetteerde 3,3 miljoen euro wordt bijna volledig besteed aan het klaarmaken van de gebouwen, de tuinen en beveiliging van de site (die niet in de concessiezone zit). Hoe gaat u ervoor zorgen dat er een evenwichtige invulling komt op maat van de buurt terwijl een leegstandsbeheerder er geld aan moet verdienen?

 • Waarom wordt er niet langer als voorwaarde gesteld dat er invulling moet komen die ook deel uitmaakt van de definitieve invulling?

 • Wat zal er na afloop van de tijdelijke invulling (2026) voor de buurt beschikbaar blijven op de site?

Wij vragen een eerlijk en duidelijk antwoord op deze vragen over de permanente invulling!

 • Waarom wordt de definitieve invulling verschoven naar de volgende legislatuur? Hoe kunt u de buurt geruststellen of garanderen dat de plannen doorgaan? Is dit geen beslissing voor een volgend bestuur en dus onzeker?

 • Is er tussen nu en 2027 budget om studiewerk te verrichten naar de definitieve invulling? Waarom wordt er bijvoorbeeld nu niet verder gewerkt aan de uitwerking?

 • Met welke spelers werd er al gepraat over de definitieve invulling? Zijn er dus naast de ontwerptekeningen van de site ook concrete afspraken over de invulling van de gebouwen?

 • De budgetten voorzien door verschillende kabinetten voor onderwijs, kinderopvang,... in deze legislatuur zijn ook verschoven. Ook hier geen zekerheden dus?

 • En wat houdt commercieel en woningen precies in? Hoe ziet u dan de verhouding privaat-publieke samenwerking (PPS)?

Algemene vragen

 • Waarom wordt er niet bewust gekozen om te investeren in onze buurt?

 • Was er al contact met één of meerdere projectontwikkelaars?

 • Op welke basis wordt er beslist over de parking, wat is de timing en de begroting?

 • Wanneer wordt de subsidie van het Stedenfonds ingezet om met de sloop van de jaren ‘80 gebouwen te beginnen?

 • Wordt de input van de participatiemomenten wel écht meegenomen? Op welke manier garandeert u dat de wijk betrokken en gehoord wordt?


Privacy

Het beoogde eindbeeld van de Stuivenbergsite © Korteknie Stuhlmacher Architecten, Bovenbouw Architecten en BOOM Landscape

 Het beoogde eindbeeld van de Stuivenbergsite © Korteknie Stuhlmacher Architecten, Bovenbouw Architecten en BOOM Landscape
© ZNA - General Hospital Stuivenberg